späť na zoznam  

TECHNOLOGICKÁ LINKA NA TERMICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV (Ukončená dražba)

Adresa objektu

Lieskovská cesta, Zvolen
okr. Zvolen

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Hnutelný majetok
-
28.11.2018 o 10:00
08.11.2018 o 11:00
15.11.2018 o 11:00
868 146 €
434 073 €
20 000 €
5 000 €
Nie
044/2017

Fotodokumentácia


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA NA TERMICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV:

 

 

 

Hodnota

Modelové označenie

HY-2200

Rozmery reaktora

<D 2200 mm, dlžka 7500 mm

Hmotnosť reaktora

cca 27 ton

Zhodnocovaný odpad

opotrebované pneumatiky 16 O 1 03

Kapacita jedného pracovného cyklu

8 - 1 O ton opotrebovaných pneumatík

Trvanie rozkladu v reaktore

8 až 10 hodín

Výťažok jednotlivých produktov (hmot.%)

štiepny olej 45 - 50 %

 

štiepny uhlík 30- 35 %

 

oceľové kordy 1 O -15 %

 

štiepny plyn 12-15 %

Rýchlosť rotácie reaktora

0,4 ot./min.

Primárne palivo

vykurovací olej

Chladiace médium

voda

Spotreba chladiaceho média

uzavretý cyklus

Metóda ohrevu primárneho reaktora

nepriamy ohrev

Prevádzka

diskontinuálna vsádzková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


- Deodorizačna a dekolorizačné zariadenia linky
- Destilačné zariadenia linky
- Eviromentálne zariadenia linky
- Katalizačné zariadenia linky
- Kondenzačné zariadenia linky
- Pyrolitické zariadenia linky
 
OPIS TECHNOLOGICKEJ LINKY:
Jadrom celej technologickej linky je reaktor (nepretržite zohrievaná tlaková nádoba) uložený v tepelnoizolačnom plášti, v ktorom sa otáča. Skladá sa z dvoch častí a to z vykurovacej a štiepnej komory. Reaktor (štiepna komora) je valec s rozmermi 2200 x 7500 mm, vyrobený z oceľového plechu (Q345R) a vo vnútri reaktora sú umiestnené špirály, pomocou ktorých sa materiál z automatického podávača presúva do celého objemu reaktora (maximalizácia jednej vsádzky). Vykurovacia komora je tvorená priestorom medzi reaktorom a tepelnoizolačným plášťom a spaľovacími komorami pre primárne a sekundárne vykurovanie. Primárne vykurovanie je zabezpečené horákmi na vykurovací olej s elektrickými dúchadlami na spaľovací vzduch. Zapína sa pri nábehu zariadenia a je v prevádzke počas celého pracovného cyklu. Sekundárne vykurovanie je zabezpečené horákmi na štiepny plyn a slúži ako doplnkové vykurovanie na dosiahnutie maximálnej energetickej efektivity procesu a energetické zhodnotenie vznikajúceho štiepneho plynu. Sekundárne vykurovanie sa spúšťa po začatí štiepneho procesu v reaktore, v ktorom sa začne produkovať štiepny plyn. Do spaľovacích komôr vháňajú vzduch vzduchové dúchadlá, prostredníctvom ktorých sa reguluje teplota reaktora. Materiály vhodné pre termický rozklad predstavujú opotrebované pneumatiky, plasty alebo používaný a znečistený olej (jedna vsádzka predstavuje 8 - 10 ton materiálu). V zariadení sa uvažuje len so zhodnocovaním opotrebovaných pneumatík.