späť na zoznam  

Sklad - Streda nad Bodrogom (Ukončená dražba)

Adresa objektu

s.č 59, Streda nad Bodrogom
okr. Trebišov

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Prevádzkové priestory
18.12.2017 o 12:00
30.11.2017 o 15:30
07.12.2017 o 15:30
10 500 €
10 500 €
2 000 €
1 000 €
Nie
01/2017

Fotodokumentácia

SKLAD
obec Streda nad Bodrogom
1.NP: 367,3m2
 
POPIS
Jedná sa o jednopodlažný objekt v súčasnosti slúžiaca ako sklad. V I.NP sa nachádza sklad a murovaná vstavba - s miestnosťami - chodba a miestnosť skladníka.
Konštrukčné riešenie:
Základy - pod nosnými stĺpmi sú pätky z monolitického železobetónu betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislé nosné konštrukcie - oceľových stĺpov s obvodovým plášťom z pozinkovaného trapézového plechu, časť vstavba - murovaná z tehál na maltu vápenno-cementovú v skladobnej hrúbky 30 cm.
Strecha - sedlová s krytinou z trapézových pozinkovaných plechov.
Úpravy vnútorných povrchov - v prevažnej časti oceľovej konštrukcie syntetický náter, v časti stavba - omietky vápenno cementové hladké.
Podlahy - prevláda monolitický betón.
Výplne otvorov - vstupné dvere do objektu drevené latkové v oceľovej zárubni, v interiéry hladké v oceľovej zárubni, vráta dvojkrídlové z oceľových profilov s výplňou z trapézových pozinkovaných plechov. Okná drevené zdvojené.
Vnútorné rozvody
- elektroinštalácia 220 V.
 
OKOLIE
V blízkosti skladu sa nachádzajú objekty slúžiace na chod železničnej stanice. Obec Streda nad Bodrogom leží na juhovýchodnom úpätí Zemplínskych vrchov v južnej časti Východoslovenskej nížiny. V obci sa nachádzajú objekty základnej občianskej vybavenosti: Obecný úrad, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, predajňa nepotravinárskeho tovaru, penzión, Komerčná banka, bankomat, samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa, samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa, telocvičňa, futbalové ihrisko, pošta, vlaková zastávka, základná a materská škola, objekty menších podnikateľských aktivít.