späť na zoznam  

Rodinný dom Horné Chlebany (Aktuálna dražba)

Adresa objektu

Horné Chlebany s.č 30, Horné Chlebany
okr. Topoľčany

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk sekretariat@auctioneer.sk
Dom
747 m2
-
-
-
36 600 €
27 500 €
5 000 €
1 000 €
Nie
031/2017

Na stiahnutie

znalecký posudok

Fotodokumentácia

RODINNÝ DOM - KRAJČIRSKA DIELŇA
Obce Horné Chlebany
Rodinný dom využívaný ako krajčírska dielňa
1.NP: 145,5m2
Pozemok: 747m2
plyn
materiál:  pórobetónové tvárnice
voda: verejný vodovod
ohrev TÚV: prietokový ohrievač
vykurovanie: plynový kotol
 
POIPIS
Rodinný dom je postavený v obci Horné Chlebany, pozostáva z pôvodnej časti realizovanej v roku 1989 a prístavby, ktorá bola realizovaná v roku 1999 v zmysle stavebného povolenia. Objekt využívaný ako "Krajčírska dielňa". Rozhodnutím obce zo dňa 03.12.2012 bola povolená zmena užívania predmetnej stavby na "Rodinný dom".
V súčasnosti rodinný dom obsahuje nasledovné miestnosti: priestor krajčírskej dielne, strižňa, šatňa, kancelária, WC s umyvárkou. Na základe rozhodnutia o zmene užívania stavby na rodinný dom, by stavba mala obsahovať tri izby, kuchyňu, sprchový kút a WC. Predmetnú stavbu posudzujem ako rodinný dom v zmysle rozhodnutia z 3.12.2012 a zapísaného na LV  ako rodinný dom.
Vonkajšia omietka vápenná hladká, vnútorné omietky vápenné hladké, deliace steny prevažne sadrokartónové, dvere hladké, okná drevené zdvojené opatrené mrežami. Podlahy všetkých miestností PVC. Ústredné vykurovanie teplovodné (radiátory panelové), ohrev TÚV malým prietokovým ohrievačom.
 
OKOLIE
Rodinný dom sa nachádza v obci Horné Chlebany, okres Topoľčany, v obytnej zóne situovanej na jej hlavnej ulici (št. cesty č. I/64) po pravej strane v smere Topoľčany - Partizánske. Od okresného mesta Topoľčany je obec vzdialená približne 5 km (centrum obce a mesta), Partizánske (12 km) dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou. V okolí domu je základná občianska vybavenosť, obchody a občianska vybavenosť (úrady) obecný úrad, kultúrny dom, reštauračné zariadenia a niekoľko drobných prevádzok.