späť na zoznam  

Pozemok Prešov (Ukončená dražba)

Adresa objektu

ul. Fintická, Nižná Šebastová
okr. Prešov

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Pozemok
8587 m2
-
-
-
225 000 €
112 500 €
20 000 €
5 000 €
Nie
002/2017 - 1

Fotodokumentácia

POZEMOK
Ulica: Fintická (Nižná Šebastová – Prešov)
Zastavané plochy a nádvoria: 8587 m2
ISS: pozemky je možné napojiť na inžinierske siete (voda, plyn, NN, kanalizácia)

spoluvlastnícky podiel: 1/2
 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smerujúcej na Vranov - Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky mierne svahovitého charakteru majú možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.