späť na zoznam  

Pozemok Prešov (Ukončená dražba)

Adresa objektu

ul. Fintická, Nižná Šebastová
okr. Prešov

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Pozemok
17 120 m2
-
-
-
761 000 €
380 500 €
20 000 €
1 000 €
Nie
002/2017 - 3

Fotodokumentácia

POZEMOK
Ulica: Fintická (Nižná Šebastová – Prešov)
Zastavané plochy a nádvoria: 16596 m2
Orná pôda: 524 m2
ISS: pozemky je možné napojiť na inžinierske siete (voda, plyn, NN, kanalizácia)

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov mimo zastavaného územia obce. Parcely vedené na listoch vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smerujúcej na Vranov - Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti bývalého kúpeľného zariadenia a parku. Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky mierne svahovitého charakteru majú možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.