späť na zoznam  

Wellness Resort Domica (Aktuálna dražba)

Adresa objektu

Kečovo - Domica, Kečovo
okr. Rožňava
Hotel
24704 m2
-
-
-
3 600 000 €
600 000 €
0 €
0 €
Nie
KONKURZ

Fotodokumentácia

Wellness Resort Domica pozostáva z nasledovných objektov:
                                                              -  Hotel – vstupná časť (913,5m2)
                                                              -  Hotel – ubytovacia časť (1187,6 m2)
                                                              -  Hotel DOMICA (916,72m2)
                                                              -  Wellnes (900,6m2)
                                                              -  Rozostavaná stavba HRAD (1035,65m2)
                                                              -  4x Bungalov (376,85 m2)
                                                              -  ČOV (čistička odpadových vôd)
                                                              - Vodojem
                                                              - Vodná nádrž vodojemu
 
POPIS:
HOTEL – VSTUPNÁ ČASŤ :
Objekt hotela sa nachádza v ochrannom pásme chráneného územia národnej pamiatky "DOMICA" pri obci Kečovo, k. ú. Kečovo. Je umiestnený v centrálnej časti rekreačno - oddychového areálu Domica. Polyfunkčný objekt je s tromi nadzemnými podlažiami.
Samotný objekt má pôdorysne tvar obdĺžnika s polorotundovým výčnelkom. Objekt je prístupný z dvoch nadzemných podlaží, na 1.NP sa nachádza hlavný vstup a prevádzkovo zásobovacie vstupy. Na 2.NP sa nachádzajú vstupy do objektu z bočných strán.
 Jednotlivé nadzemné podlažia sú medzi sebou prepojené jedným schodiskom pre návštevníkom, jedným služobným schodiskom, jedným výťahom pre návštevníkov a dvoma prevádzkovo zásobovacími výťahmi. 1.NP je rozdelené na dve základné časti - 1 časť s využitím pre návštevníkov a 2 časť s využitím pre zamestnancov.
V 1. časti sa nachádza zádverie, centrálna hala so schodiskom a výťahom pre návštevníkov, pokladňa + infocentrum, komerčný priestor, hygienické zariadenia pre návštevníkov.
 V 2. časti sú umiestnené priestory pre zamestnancov - šatne, hygiena, zásobovacie výťahy, služobné schodisko a technické miestnosti. Na 2.NP sú situované vstupy a výstupy do ostatných časti areálu, recepcia, kancelária a rýchle občerstvenie s príslušenstvom, prípravou a skladmi. Na 2.NP a 3.NP je možnosť dostať sa výťahom alebo schodiskom. Pre zamestnancov je samostatne služobné schodisko a výťah.
 
HOTEL – UBYTOVACIA ČASŤ:
- ubytovacia časť je nepodpivničená, dvojpodlažná budova I. NP a II. NP). Hlavnými účelovými jednotkami objektu sú na prízemí izby a apartmány a na II. nadzemnom podlaží kotolňa a vyhliadkový balkón.
1.NP (1129,81 m2) - 1. prízemie kde sú dva apartmány a 22 x izba, 24 x kúpeľňa + WC, komunikačný priestor - schodisko, chodba, miestnosť pre chyžnú, sklad a terasa.
2.NP  (57,79 m2) - 1. poschodie kde je chodba + schodisko, kotolňa a balkón.
Objekt je v prevažnej miere jednopodlažný, len v strednom segmente je dvojpodlažný. Jednotlivé miestnosti hotelových izieb a apartmánov sú orientované na juh. Do objektu sa vstupuje z pešieho chodníka v úrovni I. nadzemného podlažia do vstupného zádveria. Vstupná časť je nadväzujúcou na schodisko do vstupnej haly hotela a zároveň aj z terénu. Z haly je umožnený prístup do pravej a ľavej chodby, ktoré vedú priamo k hotelovým izbám. Ľavá časť ubytovacej časti je riešená 8 dvojlôžkovými hotelovými izbami so vstupom z jednej strany chodby, skladu prádla čistého a špinavého a miestnosti pre upratovačky plus čistiace prostriedky. Na pravej strane ubytovacej časti sa nachádza 14 dvojlôžkových hotelových izieb so vstupom z oboch strán chodby, z ktorých jedna je upravená pre užívanie osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na konci chodby sú riešené dva štvorlôžkové apartmány s predsienkou, sociálnym zariadením, spálňou a obývacou izbou. Apartmány sú prispôsobené pre ubytovanie 4 osôb, tak že v sociálnom zariadení sú dve umývadlá a v obývacej izbe je rozkladací gauč pre dve osoby. Na konci chodby pri apartmánoch je riešený jeden sklad na prádlo. Každá dvojposteľová izba má vstupnú predsienku a sociálne zariadenie (umývadlo, vaňa, WC).
 
Hotel DOMICA:
Objekt - Hotel DOMICA je z časti podpivničený, riešený ako dvojpodlažná budova s podkrovím (I.PP, I. NP a II. NP a III. Podkrovie) , postavený v roku 1960, slúžiaci ako budova občianskej výstavby(hotel, pôvodne zabezpečujúci stravovanie a ubytovanie návštevníkov jaskyne DOMICA, určitý čas ho využívala i pohraničná stráž). V suteréne sa nachádzali skladové priestory, na prízemí bola jedáleň so zázemím, sociálne zariadenie, recepcia a školiaca miestnosť, na poschodí a v podkroví boli priestory na ubytovanie so sociálnym zariadeniami a priestory pre lekárov, podkrovná časť strechy bola nevyužívaná.
 
WELLNES:
Wellness - je riešený ako dvojpodlažná budova ( I. PP a I. NP) umiestnená v centrálnej časti rekreačne - oddychového areálu Domica. Objekt slúžiaci ako budova občianskej výstavby (objekt relaxačne - zábavných vodných aktivít, akými sú napr. inhalácie, vírivé masáže, tepelne - vodné svetelné atrakcie atď.) Čiastočne vytvára pre deti rozprávkový svet.
 
BUNGALOV  4x:
- bungalov - je riešený ako jednopodlažná budova s dvomi podkroviami, t.j. trojpodlažný s pultovými strechami. Na pozemku sa nachádzajú štyri identické bungalovy.
Prízemie (166,91 m2) obsahuje tri izby s vlastnými hygienickými zariadeniami, chodbu, balkón, kotolňu a miestnosť pre upratovačku.
Poschodie (122,49 m2) obsahuje tri izby s vlastnými hygienickými zariadeniami, chodbu, balkón a miestnosť pre upratovačku.
Podkrovie (87,45m2) obsahuje apartmán s dvomi izbami, predsieňou, balkónom, kúpeľňou a WC.
 
Rozostavaná stavba HRAD :
Objekt - Hrad je riešený ako trojpodlažná budova bez podpivničenia, rozostavaná stavba, začiatok výstavby v roku 2008. Objekt je rozdelený do dvoch prevádzkových celkov. Jeden má byť sprístupnený verejnosti - návštevníkom, druhý bude vyhradený pre hercov. Vstupy do objektov sú riešené tak, aby nadväzovali na rozprávkovú trasu. Hlavným vstupom do objektu pre návštevníkov bude vstup z južnej strany terénnym schodiskom do priestoru budúcej univerzálnej sály. Návštevníci budú môcť ďalej využívať hlavné nádvorie, z ktorého bude možné dostať sa na amfiteáter, kde sa budú odohrávať rozprávkové scény.
Rozčlenenie jednotlivých miestností na prvom nadzemnom podlaží bude: vstupné nádvorie, podlubie, terasa, WC- imobilný, WC - muži, predsieň, WC - ženy, upratovačka + čistiace prostriedky, chodba, šatňa - muži, hygiena - muži, WC - ženy, šatňa - ženy, hygiena - ženy, WC - muži, javisko, amfiteáter, bočný vstup, prepojovacia chodba, hlavný vstup, vstupná chodba, univerzálna sála, trhové nádvorie, sklad.
Rozčlenenie jednotlivých miestnosti na druhom nadzemnom podlaží bude: pavlač, schody, univerzálna sála, univerzálna sála, sklad, schodisko, sklad, vonkajšie schodisko.
Rozčlenenie jednotlivých miestnosti na treťom nadzemnom podlaží bude: nevyužívané podkrovie 1, nevyužívané podkrovie 2, 3x technická obsluha javiska a schodisko.
Areál je zastavaný rekreačnými objektmi, s dostatkom voľnej plochy, s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Areál je dobre prístupný cez prístupové komunikácie, spevnené plochy a chodníky. Parkovanie je umožnené dostatočnými vhodnými parkovacími plochami.
 
ČOV:
Budova - Čistiareň odpadových vôd je samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím - bez podpivničenia. Postavený a daný do užívania v roku 2008, slúžiaci ako objekt - pozemné nádrže čistiarní vôd a ostatné nádrže, zásobníky, jamy.
 
VODOJEM:
Objekt vodojemu je podzemný objekt s dvomi komorami a nadzemnou prístupovou a technickou časťou. Podzemná časť je tvorená dvomi krabicovými časťami so spoločnou styčnou stenou, ktoré sú uzatvorené zo spodnej časti základovou doskou, z hornej časti stropnou doskou. Jednotlivé uzatvorené komory tvoria saciu nádrž s obsahom 108 m3 a strojnotechnologickú komoru s podlahou, osadenou o 400 mm nižšie oproti nádrži. Nadzemná časť je murovaná, pôdorysných rozmerov 4,599 m x 4,116 m, nadzemná časť je jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, drevenými vstupnými dverami a drevenými oknami.
 
OKOLIE
Wellness Resort Domica sa nachádza cca 1 km od obce Kečovo a Dlhá Ves, okres Rožňava, oproti jaskyni DOMICA. Jaskyňa Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny, predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od roku 1932 pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m.