späť na zoznam  

Prevádzkový areál Želovce (Aktuálna dražba)

Adresa objektu

Želovce, Želovce
okr. Veľký Krtíš

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk matus.janak@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk sekretariat@auctioneer.sk
Prevádzkové priestory
6157 m2
-
-
-
165 000 €
165 000 €
10 000 €
1 000 €
Nie
031/2016

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Fotodokumentácia

PREVÁDZKOVÝ AREÁL
Obec Želovce (okres Veľký Krtíš)
Prevádzková budova:  1.NP – 1172m2
                                       2.NP – 4,4m2
Sklad paliva: 71,7m2
Pozemok: 6157m2
Stav: kompletná rekonštrukcia (r.2012)
Vykurovanie: lokálne elektrickými konvektormi a priemyselnou teplovzdušnou pecou na pevné palivo
Ohrev TÚV: elektrický bojlér
Voda: vlastná studňa (kopaná – 15m)
Odpad: Žumpa
 
POPIS
Prevádzková budova :
 1. NP: chodba, sklad textilu - hotové výrobky (čiastočne delený priestor), šatňa, ženy, sklad textilu - surovina, sklad, šatňa muži, kancelária, kuchynka, hygienické zariadenia, výrobná hala, dve miestnosti skladu náradia.
2. NP: nevyužitý priestor po bývalej kotolni.
Zvislé nosné konštrukcie sú kombinované z drevenej nosnej konštrukcie, vrátane opláštenia s murovanými z pálených tehál a z plynosilikátových tvárnic. Priečky sú murované z pálených tehál, po odstránení pôvodných priečok z plošných drevených panelov. Strop prevažne drevený, sendvičovej konštrukcie s izolačnými vrstvami, v časti ŽB stropná doska s rovným omietnutým podhľadom. Strechy nad krídlami budovy a nad zvýšenou strednou časťou sú sedlové, krytina z pozinkovaného plechu a v časti z vlnitých dosiek z pozinkovaného plechu. Strecha nad vstupnými a spojovacími priestormi (chodba, sociálna časť) je pultová, nad skladmi plochá, krytina z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu nové. Parapetné dosky okien z pozinkovaného plechu. Objekt po zateplení krídel kompaktným zatepľovacím systémom z polystyrenových dosiek so stierkami, stredná časť (sklad textilu - surovina)je s impregnáciou a obkladmi z plastových profilov, v murovaných častiach omietky brizolitové. Vnútorné priestory majú hladké omietky. V sociálnych priestoroch sú obklady. Podlahy vo vstupných priestoroch sú z cementovej dlažby, v sociálnych priestoroch z keramickej dlažby, v priestoroch skladu hotových výrobkov z cementového poteru s úpravou priemyselnej podlahy, v sklade textilu - suroviny je pôvodná podlaha z bukových vlyskov ( telocvičňa). Podlahy v šatniach, sklade, v kanceláriách z povlakovej podlahoviny - PVC, sklad náradia -cementová poter. Vstupné dvere plastové s izolačným dvojsklom, a zhrňovacia plastová lamelová brána na diaľkové ovládanie. Okná plastové s izolačným dvojsklom, niektoré drevené zdvojené.
Vybavenie:
Kuchynka - kuchynská linka s nerezovým dvoj-drezom s vodovodnou batériou.
Sociálne zariadenia - keramické WC misy s horným splachovaním, keramickými pisoármi a umývadlami s vodovodnými batériami, pákovými.
V rámci rekonštrukcie boli vymurované nové nosné a protipožiarne múry v polovici objektu, sanované pôvodné múry, zosilené základy v pravom krídle budovy, doplnený obvodový plášť o zateplenie objektu, vymenená poškodená časť krytiny striech, vymenené klampiarske konštrukcie. Nové vnútorné a vonkajšie úpravy povrchov, vrátane keramických obkladov soc. priestorov. Vymenená časť okien, vstupné dvere, interiérové dvere a brána. Vymenené podlahy, zariaďovacie e predmety, ústredné vykurovanie nahradené elektrickým lokálnym, vymenená časť vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, elektrické nové úplne.
 
Sklad paliva:
Jedná sa o samostatne stojaci prízemný objekt v SZ časti areálu pri kotolni . Dispozične ide o  jednu miestnosť, sklad paliva.
Konštrukčné vyhotovenie:
Objekt je vybudovaný na základových pätkách z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené z oceľových stĺpov kruhového prierezu. Opláštenie je z vlnitého plechu, spodná časť je vyhotovená z bočných strán s podmurovkou. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov, len podmurovky. Oceľové konštrukcie bez náterov. Sedlová strecha, konštrukcia krovu z oceľových priehradových väzníkov. Krytina z vlnitého pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené, bez stropu, bez okien. Dvere oceľové rámové, vráta oceľové rámové. Podlaha hrubá betónová. Objekt bez vykurovania, bez napojenia na inžinierke siete, objekt bez vybavenia. Výška objektu 6,2 m v štíte, zrovnávacia rovina základov je 0,15 m.
 
OKOLIE
Areál Prevádzkovej výroby textilu so skladom palív je situovaný na SV okraji obce Želovce, Obec Želovce, okres Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej komunikácie Gottwaldovej ulice vedúcej do centra obce, kde sa následne napája na cestu druhej triedy č. II/527 (Šahy – Želovce - Veľký Krtíš). V obci sa nachádza Obecný úrad, pošta, materská, základná a stredná škola, zdravotné stredisko, lekáreň, základná sieť obchodov a služieb, športový areál, kostol. Dopravné spojenie je zabezpečené autobusovými linkami. Vzdialenosť k najbližšej autobusovej zástavke je cca 900m. Vzdialenosť od okresného mesta Veľký Krtíš je 10 km.