späť na zoznam  

PREVÁDZKOVO SKLADOVÝ AREÁL V OBCI MILOSLAVOV (Aktuálna dražba)

Adresa objektu

ul. Slnečná s.č. 1201, Miloslavov
okr. Senec
Priamy predaj
5826 m2
-
-
-
1 100 000 €
499 000 €
0 €
0 €
Nie
KONKURZ

Fotodokumentácia

  
ADMINISTRATÍVNO – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA (3236,93m2)
rok kolaudácie: 2008
nosná konštrukcia: železobetónoví  montovaný skelet
výplňové murivo: durisol
vykurovanie: vlastná kotolňa (plyn)
Alarm
internetová sieť
Objekt je vybavený VZT zariadeniami a v súvislosti s inštaláciou linky na spracovanie epoxidových živíc, je tu inštalované zariadenie na filtráciu vzduchu. Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu. Vnútorné omietky striekané a hladké vápennocementové, v časti sociálnych zariadení je keramický obklad stien, vonkajšie omietky na báze umelých vlákien. Podlahy v administratívnej časti z keramickej dlažby, v prevádzkovej časti brúsený dratkobetón. Okná plastové zdvojené s izolačnými sklami opatrené interiérovými žalúziami, vstupný vestibul má veľkoplošné presklené steny, vnútorné dvere drevené hladké v oblôžkovej zárubni. Objekt je vybavený rozvodmi vody teplej i studenej, rozvody NN, bleskozvod. Budova má vlastnú kotolňu - dva plynové kotle - rozvody ÚK - radiátory panelové VSŽ, bezpečnostná signalizácia, počítačová sieť.

 
HALA – HUSÁR (684,91m2)
daná do užívania: r.1997
1.NP (403m2) – montážne a skladové priestory
2.NP (281,91m2) – šatne, kancelárie a sociálne zariadenie
Alarm
Hala je postavená na betónových základoch, do ktorých je ukotvená Husár hala, obvodový plášť je z hliníkového plechu, zateplený styrodurom. Stropná konštrukcia nad prízemím je z oceľových nosníkov. Podlaha prízemia je z betónovej mazaniny, na druhom nadzemnom podlaží je drevená dosková.  

 
SKLAD (206,25m2)
daný do užívania: r.2004
Jedná sa o skladovací objekt, ktorého nosná konštrukcia je murovaná, strecha je z oceľových priehradových nosníkov, strešná krytina je z asfaltových natavovacích šindľov. Hala je jednopodlažný prízemný objekt. Podlaha je z betónovej mazaniny. Objekt je nevykurovaný

 
POPIS VŠEOBECNÝ:
Jedná sa o administratívno-výrobno-skladový areál v obci MILOSLAVOV. Celý areál má výmeru  5826m2 a pozostáva z haly HUSÁR 684,91 m2 ,administratívnej budovy  (3236,93 m2) a samostatného skladu (206,25 m2). Logistické riešenie areálu je veľmi priaznivé a umožňuje užívateľovi optimalizovať podlahové kapacity pre svoje potreby. Sú tu priestranné výrobné plochy a sklady. Administratívne priestory sú vykurované z vlastnej kotolne. Pred budovou je vlastná trafostanica.  Poloha výrobno-skladového areálu v bezprostrednej blízkosti Bratislavy.
 
POLOHA:
Nehnuteľnosť je situovaná v intraviláne obce Miloslavov, okres Senec. Areál je situovaný v rovinatom teréne, s možnosťou napojenia na inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, plyn, elektrinu, s prístupom k areálu po miestnej komunikácii. V blízkosti areálu je rodinná zástavba.