späť na zoznam  

Obchodno - prevádzková budova Púchov (Ukončená dražba)

Adresa objektu

s.č 816, Púchov
okr. Púchov

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Prevádzkové priestory
1045 m2
21.12.2016 o 11:00
06.12.2016 o 12:00
15.12.2016 o 12:00
622 000 €
340 000 €
20 000 €
2 000 €
Nie
019/2016

Fotodokumentácia


PREVÁDZKOVÁ BUDOVA:
mesto Púchov
pozemok: 1045m2
obchodno – prev.budova: 1.PP – 209,63m2
                                                1.NP – 599,42m2
                                                2.NP – 599,42m2
piváreň: 97,18m2
sklady: 60,5m2
voda: verejný vodovod
odpad: verejná kanalizácia
rozvod zemného plynu
elektroinštalácia: 220/380 V
stolový výťah – preprava jedla
vzduchotechnika
rozvod požiarneho vodovodu
vykurovanie: ústredné - kotol na zemný plyn
 

POPIS:
Obchodno – prev. budova:
Jedná sa o dvojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt, pôdorysného tvaru L. Pôvodný objekt bol postavený v 40-tich rokoch minulého storočia. Počas svojej prevádzky prešiel niekoľkými zmenami vlastníka a účelmi využitia a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami, naposledy v rokoch 1997 - 99, kedy bola jeho súčasným vlastníkom na základe stavebného povolenia vydaného OÚ ŽP v Púchove realizovaná jeho rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia na "Obchodno-prevádzkovú budovu". Realizované práce sa týkali z PDŽ výmeny stropných konštrukcií nad 1., 2.NP, vybudovaniu nového schodišťa v hlavnom vstupe, čiastočná sanácia obvodového muriva. Z ďalších prác bola uskutočnená výmena rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie s montážou nových zariaďovacích predmetov, výmena podláh, dverí, povrchových úprav stien, stropov / obklady, maľby, nátery/.
Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z nasledovných miestnosti:
Suterén (1.PP) - 2 x schodisko, komunikačné priestory, 2 x plynová kotolňa, skladovacie priestory.
Prízemie (1.NP) - vstup, 3 predajne, 3x schodisko, komunikačné priestory, kuchyňa s príslušenstvom, reštaurácia, predaj zmrzliny, cukráreň, šatne pre personál, WC pre návštevníkov a personál.
Poschodie ( 2.NP) - komunikačné priestory,5 predajní, kuchyňa s príslušenstvom, kaviareň, byt - 1.b.j., šatne pre personál, WC pre návštevníkov a personál.

Piváreň:
Objekt je situovaný v átriu hlavného objektu. Dvere drevené hladké, vchodové plastové s presklením, okná drevené zdvojené, zasklené steny, podlahy keramická dlažba, keramický obklad stien v hygienických zariadeniach a vo výčape. Vykurovanie ústredné, panelové radiátory, zdroj tepla plynová kotolňa v hlavnom objekte. Objekt bol vybudovaný v roku 1999.
Sklady:
Objekt je situovaný v átriu hlavného objektu vedľa pivárne. Dvere drevené hladké, okná drevené zdvojené, podlahy keramická dlažba, keramický obklad stien v chladiacich zariadeniach. Vykurovanie ústredné, panelové radiátory, zdroj tepla plynová kotolňa v hlavnom objekte
.
 
OKOLIE:
Nehnuteľnosť sa nachádza v okresnom meste Púchov, v centrálnej časti mesta Púchov. Mesto Púchov má cca 19 000 obyvateľov, bez väčších problémových skupín obyvateľov. V meste je vyššia občianska vybavenosť, nachádzajú sa tu všetky typy škôl vrátane VŠ - EU a mat. technológií TU. Je tu vybudovaný športový areál: krytá plaváreň, zimný štadión a ďalšie športoviská pre masový a výkonnostný šport. Kultúrne vyžitie je zabezpečované v mestskom kultúrnom dome. Obchodné a reštauračné služby sú zabezpečované dostatočnou sieťou obchodných domov, predajní a reštaurácií. Dopravné spojenie je riešenie autobusmi SAD ako i železnicou. Novo vybudovaná diaľnica Bratislava - Žilina s diaľničným privádzačom Púchov, prepojením do ČR cez okresné mesto Púchov. V blízkosti sa nachádzajú rekreačné zariadenia Lazy - Čertov, Belušské Slatiny, Mojtín.