späť na zoznam  

UBYTOVACIE, ADMINISTRATÍVNE, SKLADOVO - VÝROBNÉ PRIESTORY Horné Orešany - časť Majdán (Ukončená dražba)

Adresa objektu

Horné Orešany časť Majdán s.č 618, Horné Orešany
okr. Trnava

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Prevádzkové priestory
4097 m2
-
-
-
439 000 €
439 000 €
10 000 €
1 000 €
Nie
043/2015

Fotodokumentácia

BYTOVÁ A NEBYTOVÁ ČASŤ BUDOVY
obec Horné Orešany – Majdán
plocha pozemku: 4097m2
stav: rekonštrukcia, modernizácia (r.2005)
1.NP: 1393,6m2
2.NP: 486,1m2
3.NP: 353,3m2
4 – izbový byt
kancelárske priestory
výrobná časť
skladová časť
prístavba –budova dielní
vodojem (veža)
verejný vodovod
odpad: ČOV
vykurovanie: centrálna kotolňa (drevo slyňovací kotol)
 
POPIS
Prevádzková budova - rozost. byt a kancelárie (422,38m2)
Na prízemí je vstup na schodisko vedúce na poschodie, kancelárie, kabinety, chodby, šatne, WC, sprchy, umyvárky, sklad, prístupne cez prízemie susednej, funkčne prepojenej budovy.  Na poschodí zo schodiska je prístup do chodby ktorá je súčasťou rozostavaného bytu - kuchyňa, 4x izba, chodba,1x dokončená kúpeľňa, 2x kúpeľňa (rozostavaná).
Prevádzková budova - výroba a sklady (1246,43m2)
Prevádzková budova  je funkčne prepojená s administratívno - sociálnou budovou, s prístavbou i s prevádzkou. Na prízemí je prístup cez funkčne prepojené objekty - prízemie je tvorené, miestnosťou na spracovanie medu, ohrevné komory, chodby, sklad a prípravovňa včelej materskej kašičky a prímes, schodisko. Na poschodí zo schodiska je prístup do chodby - poschodie je tvorené laboratóriom, výrobňou voskových odliatkov, výrobňa voskových medzistienok a sociálne zariadenie. Na druhom poschodí rozostavané priestory - poschodie je tvorené strojovňou VZT, sušiarňou, výrobňou medoviny, spracovanie propolisu a peľu, kancelárie a sociálne zariadenie.
Hala - výroba a sklady (334,95m2)
hala je funkčne prepojená s objektom spojovacieho traktu, pre tento účel bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia v roku 2005. Halu tvorí  jeden otvorený skladovací priestor.
 Prístavba - budova dielni (211,21m2)
Prístavok - jednopodlažný trakt zámočníckej výroby, mal zabezpečovať prípravu a výrobu statických včelínov, úľov a ostatných včelárskych pomôcok. Prístup je zo spojovacieho traktu cez funkčne prepojené objekty - stolárska dielňa, zámočnícka dielňa a montážna dielňa.
Administratívna budova (381,12m2)
Na prízemí je situovaná kotolňa (129m2)
Na poschodí je chodba, 3x kancelárie, WC a schodisko (129m2)
Podkrovie tvorí skladovací priestor 123,12m2
Stavba: Vodojem (167,77m2)
Veža vodojemu bude slúžiť ako zásobník pre solárnu sústavu pre prevádzku. budova je funkčne prepojená s vedľajšou prevádzkovou budovou, pre tento účel bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia.  
 
OKOLIE
Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Trnava,  mimo zastavaného územia obce Horné Orešany, v lokalite pod Malými Karpatami, v časti nazývanej Majdán. Areál bol vybudovaný v roku 1883 grófom Pálffym, kde sa vtedy začalo v novopostavenom závode v Horných Orešanoch spracovávať drevo suchou destiláciou. Vyrábali sa tu produkty ako kyselina octová, acetón, octan vápenatý, drevný lieh, decht a drevené uhlie, Prvopočiatky výroby alkydových živíc sa datujú od roku 1950. Výroba farieb a lakov výrazne narastala a tomu aj úmerne sortiment, ktorý sa rozšíril o syntetické a latexové farby. Neustály dopyt po produktoch fabriky a tým narastajúce požiadavky na výrobné kapacity podmienili výstavbu nového závodu v Smoleniciach, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 1968 a gro výroby bolo presunuté z Horných Orešian do Smoleníc.  V roku 1997 zmenou vlastníka boli nehnuteľnosti pretvárané pre nový účel využitia, ako prevádzka na spracovanie včelích produktov a výroba včelárskych pomôcok, budova je funkčne prepojená s vedľajšou prevádzkovou budovou, pre tento účel bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia v roku 2005. Prístup k areálu je po mestskej komunikácii, pri objektoch je možnosť parkovania.