späť na zoznam  

Rodinný dom v obci Vyšné Ružbachy (Ukončená dražba)

Adresa objektu

Vyšné Ružbachy, súp. č. 193, Vyšné Ružbachy
okr. Stará Ľubovňa

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, miestnosť č.4 - zasadačka OTP Faktoring SLovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Dom
1479
-
-
-
10 300 €
10 300 €
3 000 €
1 000 €
Nie
D 002/2014-1

Fotodokumentácia

Rodinný dom, súp. č.193 na parc. č.516

 

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom v individuálnej zástavbe v obci Vyšné Ružbachy, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa, izba, komora a chodba.

Konštrukčné riešenie:

Osadenie do terénu - základy kamenné pásové bez izolácie. Murivo 1. NP murované z lomového kameňa hr. do 50 cm. Stropy drevené s rovným podhľadom. Strecha manzardová s krytinou pálenou jednodrážkovou. Fasádne omietky vápennocementové, sokeľ z lomového kameňa s povrchovou úpravou cementovej omietky. Deliace konštrukcie murované z plných tehál, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Vnútorné obklady v kuchyni z keramického obkladu. Dvere drevené s drevenými zárubňami. Okná drevené dvojité. Podlahy obytných miestností drevené plávajúce. Podlahy ostatných miestnosti cementový poter. Vykurovanie lokálne z plynových gamatiek a keramických kachli. Elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami. Rozvod studenej vody v 1.NP. V kuchyni je keramická pec na tuhé palivo. Dom je bez údržby, na dome je potrebné realizovať stavebné úpravy.

 

Príslušenstvo

1.Hospodárska budova na parc. č. 516

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný objekt- hospodárska budova, za rodinným domom v individuálnej zástavbe v obci Vyšné Ružbachy, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza hospodárska miestnosť.

Konštrukčné riešenie:

Osadenie do terénu - základy kamenné pásové bez izolácie. Murivo 1. NP murované z lomového kameňa hr. do 50 cm. Stropy železobetónový s podhľadom. Strecha sedlová s krytinou pálenou jednodrážkovou. Fasádne omietky vápennocementové, vnútorné vápennocementové hrubé. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Dvere drevené s drevenými zárubňami zvlakové. Okno oceľové jednoduché. Podlahy hrubé betónové. Elektroinštalácia svetelná. Hospodárska budova je bez údržby, na objekte je potrebné realizovať stavebné úpravy.

 

2.Kôlňa na parc. č. 516

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný objekt- kôlňa za hospodárskou budovou v individuálnej zástavbe v obci Vyšné Ružbachy, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza miestnosť kôlňa.

Konštrukčné riešenie:

Osadenie do terénu - základy pätkové z prostého betónu okolo nosných drevených stĺpov bez izolácie. Opláštenie z drevených impregnovaných dosák. Strecha valbová s krytinou pálenou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Dvere drevené s drevenými zárubňami zvlakové. Podlahy hlinené. Objekt stodola je bez údržby, na objekte je potrebné realizovať stavebné úpravy.

 

3.Stodola na parc. č. 516

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný objekt- stodola v individuálnej zástavbe v obci Vyšné Ružbachy, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza miestnosť stodola.

Konštrukčné riešenie:

Osadenie do terénu - základy pätkové z prostého betónu okolo nosných drevených stĺpov bez izolácie. Opláštenie z drevených impregnovaných dosák. Strecha valbová s krytinou pálenou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu neúplné. Vráta drevené zvlakové. Podlahy hlinené. Objekt stodola je primeranom stave.

 

4.Plot čelný na parc. č. 516

Jedná sa o plot so základom a podmurovkou z monolitického betónu s nosnou konštrukciou oceľových stĺpikov a oceľovou výplňou. V plote sú plechové vrátka a plechové vráta.

 

5.Vodovodná prípojka na parc. č. 516

Vodovodná prípojka DN 25 mm z oceľového potrubia, od verejnej siete k rodinnému domu.

 

6.Plynová prípojka na parc. č. 516

Prípojka plynu z oceľového potrubia DN 25 mm, prípojka vedie od verejnej siete k rodinnému domu.

 

7.Elektrická prípojka na parc. č. 516

Prípojka ELI jednokábelová vzdušná 220/360 V, od verejnej siete k rodinnému domu.

 

8.Kanalizačná prípojka na parc. č. 516

Kanalizačná prípojka DN 125 mm z kameninového potrubia od verejnej siete k rodinnému domu.

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Vyšné Ružbachy, v zástavbe rodinných domov, v lokalite s nižším záujmom o kúpu nehnuteľností. V obci sa nachádzajú základné objekty občianskej vybavenosti, obchodné predajne potravín, obecný úrad, kultúrne zariadenie, termálne bazény, športoviská, penzióny, hotely. Predmetná lokalita má prístupové komunikácie a kompletné inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, ELI a telefón). V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádza lyžiarske stredisko. Dopravné spojenie s okresným mestom je dobré (do 15 min, vzdialenosť cca. 12 km).

Analýza využitia nehnuteľnosti:

Rodinný dom v súčasnosti nie je využívaný na žiadny účel, z dôvodu neprevádzanej údržby nie je možné ju využívať na celoročné bývanie. Zz hľadiska charakteru je možné ju využívať na bývanie, je potrebná kompletná rekonštrukcia.