späť na zoznam  

Rozostavané apartmánové domy - Mýto pod Ďumbierom (Ukončená dražba)

Dom
5197m2
18.08.2016 o 10:00
05.08.2016 o 12:00
10.08.2016 o 12:00
610 000 €
380 000 €
10 000 €
5 000 €
Nie
D 063/2012

Fotodokumentácia

 

Na pozemku je navrhnutých 12 samostatných rekreačných objektov typu B /SO 02 - SO 13/ a jeden objekt typu A /SO 01/. Napojenie na prípojky inžinierskych sieti nebolo ešte zrealizované. Transformačná bloková stanica bola zrealizovaná.
Rekreačný objekt s apartmánovými bytmi je súčasťou rekreačných objektov, ktoré sú situované v extraviláne obce Mýto pod Ďumbierom okr.Brezno, a to medzi obcami Mýto pod Ďumbierom a Bystrá pozdĺž hlavnej cesty 1/72, na južnom svahu strednej časti Nízkych Tatier. Obec Mýto pod Ďumbierom ponúka pre turistov skvelé možnosti pre aktívny a pasívny odpočinok v každom ročnom období. Objekty majú byť napojené na verejný vodovod, odkanalizované do žumpy, napojené na verejnú elektrickú prípojku (v dosahu danej lokality sú vynudované z inžinierskych sietí iba elektrina a vodovod).
Nehnuteľnosť bude po dokončení využívaná pre individuálne ubytovanie vrátane príslušného technického vybavenia a infraštruktúry, t.j. aj oddychové zóny s ohniskami, prvkami drobného mobiliáru a detským ihriskom.

Na pozemku je navrhnutých 13 samostatných rekreačných objektov typu B /SO 02 - SO 13/ a jeden objekt typu A /SO 01/. Napojenie na prípojky inžinierskych sieti nebolo ešte zrealizované. Transformačná bloková stanica bola zrealizovaná.


Rekreačný objekt s apartmánovými bytmi je súčasťou rekreačných objektov, ktoré sú situované v extraviláne obce Mýto pod Ďumbierom okr.Brezno, a to medzi obcami Mýto pod Ďumbierom a Bystrá pozdĺž hlavnej cesty 1/72, na južnom svahu strednej časti Nízkych Tatier. Obec Mýto pod Ďumbierom ponúka pre turistov skvelé možnosti pre aktívny a pasívny odpočinok v každom ročnom období. Objekty majú byť napojené na verejný vodovod, odkanalizované do žumpy, napojené na verejnú elektrickú prípojku (v dosahu danej lokality sú vybudované z inžinierskych sietí iba elektrina a vodovod).

 

Nehnuteľnosť bude po dokončení využívaná pre individuálne ubytovanie vrátane príslušného technického vybavenia a infraštruktúry, t.j. aj oddychové zóny s ohniskami, prvkami drobného mobiliáru a detským ihriskom.