Kalendár dražieb (25. apríl 2019)

Rodinný dom Važec

Nábrežná s.č. 890
Važec  
Jedná sa o speňažovanie majetku v konkurznej správe.
Ukončené
25.04.2019
029/2018
44 400 €
Detail