Kalendár dražieb (november 2018)

Rodinný dom Kružlov

Kružlov s.č 124
Kružlov  
Ukončené
21.11.2018
014/2018- 1
21 150 €
Detail
Ukončené
28.11.2018
044/2017
434 073 €
Detail